XSharp

XSharp je značkový jazyk, který jsem vyvinul pro zjednodušení psaní html a zároveň kvůli oddělení kódu, který se vygeneruje od toho, který se zapisuje. XSharp by měl rozhodnout, zda-li je Vámi zadaný kód v pořádku a podle toho buď zobrazit chybovou hlášku s označením místa výskytu problému, nebo kód transformovat na Html.

CMS použité pro tyto stránky(rovněž mnou vyvinuté) používá XSharp při psaní článků, jako je tento. Dále je používán při psaní diskuzních příspěvků, kde je ovšem okleštěn o některé pokročilejší funkce a většinu tagů.

Způsob zápisu příkazů je opravdu snadný. Nejdůležitějším znakem je #. Cokoli co následuje za mřížkou je příkaz. Nejčastějším použitím je zjednodušený zápis HTML tagů(XSharp však umí mnohem více).

Příklad zjednodušeného zápisu nepárového tagu. Hranaté závorky oddělují jednotlivé prvky a tedy nejsou součástí výsledného zápisu.

[#][název příkazu][mezera]
#br - řádkový zlom

Příklad zjednodušeného zápisu párového tagu. Mezera na konci je v tomto případě speciální typ příkazu, tzv. ukončovací příkaz. Ukončovacím příkazem může být také přechod na nový řádek. To znamená například mřížka a enter.

[#][název příkazu][mezera] text [#][mezera]
#s text # - text bude napsán tučně. S znamená strong

Úplná syntaxe XSharp příkazu.

[#][název příkazu][mezera][@][vlastnost]=[hodnota][#][mezera] text [#][mezera]

Většina příkazů může být rozšířena o další vlastnosti, např. u odkazu je to adresa kam má daný odkaz vést. Tyto vlastnosti se zapisují za název příkazu a vždy začínají znakem @. Poté následuje nepovinný název vlastnosti, rovnítko a hodnota vlastnosti. Proč nepovinný? Protože existuje předdefinovaná posloupnost vlastností. Pokud jí dodržíte, tak nemusíte psát rovnítko ani jméno vlastnosti. Stačí zavináč a jméno vlastnosti. Tedy například pro zápis odkazu jsou definovány tyto.

href title class style
#a@http://www.knedl.cz@nej stránka# nej stránka # - nej stránka

Samozřejmě bylo možné použít i tento způsob zápisu.

#a@href=http://www.knedl.cz@title=nej stránka# nej stránka # - nej stránka

Zde nabízím tabulku základních příkazů, fungujících i v diskuzi.

název příkazufunkce
b, s, strongtučně
i, emkurzíva
p

odstavec

h4

nadpis velikosti 4